منتديات تقنيات
يسعدنا تسجيلكم بالمنتدى اهلا بكم
لقد نسيت كلمة السر
منتديات تقنيات
1 / 4
تقنيات حصرية
2 / 4
اطلب استايلك مجانا
3 / 4
استايلات تومبلايت جديدة
4 / 4
دروس اشهار الموقعطلب تعديل عرض اطار المنتدىاستعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

طلب تعديل عرض اطار المنتدى

مُساهمة  في 10/03/16, 10:59 pm

 قالب الهيدر للتعديل


الرمز:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
<div id="login-forum">
  <div class="socail-media">
      <div class="facebook">
      <a class="so-linke" href="#" title="صفحتنا على الفيس بوك" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="twitter">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="google">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="youtube">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="rss">
      <a class="so-linke" href="#" title="RSS FEED" target="_blank"></a>
      </div>
  </div>

  <div class="login">
<!-- HERE -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="login2">
    <ul class="login_details">
    <li class="username"><a><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo-ouo14.gif" class="avatarlogin" border="0"/><span>{LOGGED_AS}</span></li>
       
    <li class="notificat"><div class="fullimg not-icon"></div><small><span id="notifications" style="cursor: pointer;"><a href="#">التنبيهات الواردة:</a></span></small></li>
    <li id="user-01" class="pmunread" title="الرسائل الخاصة">
      <a href="/privmsg?folder=inbox" class="fullimg pmnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1115.png" border="0" title="" alt=""/></a>
     
    </li> 
    <li id="user-02" class="vmunreadcount" title="لوحة التحكم">
      <a href="/profile?mode=editprofile" class="fullimg vmnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1311.png" border="0" title="" alt=""/></a>
       
    </li>
    <li id="user-03" class="friendreqcount" title="طلبات الصداقة">
      <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes" class="fullimg frnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1212.png" border="0" title="" alt=""/></a>
       
    </li>
    <li id="user-04" class="repcount" title="الدخول لعلبة الدردشة">
      <a href="/chatbox/index.forum?" class="fullimg repnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1511.png" border="0" title="" alt=""/></a>
     
    </li> 
   
    <li id="signout" class="signout" title="شعارات">
    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" class="fullimg signout-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1611.png" border="0" title="" alt=""/></a>
    </li>
    </ul>

 </div>
 
 <!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="login">
 <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
            <form action="login" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
          <script type="text/javascript" src="http://malek-designer.com/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script> 
        <input type="text" class="txtinput" name="username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" >
        <input type="password" class="passinput" name="password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" >
        <input type="submit" class="buttonsub" name="login" value="دخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك."  >
          <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" ></label></div>
          <input type="hidden" name="s" value="" >
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
          <input type="hidden" name="do" value="login" >
          <input type="hidden" name="md5password" >
          <input type="hidden" name="md5password_utf" >
          </form>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
 </td>

</div>
<!-- HERE -->

</div>

</div>
<!-- logo -->
<div class="main-header">
<div class="logo">
<div class="malek-logo fa-spin"></div>
  <a href="/" style="display:block;height: 157px;width: 336px;"></a>
</div>
  <div class="main-banner">
      <div class="banner-cnt">
        <div id="h-banner-a">
            <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
        <a class="main-bnr-link" href="#" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo34.png" /></a>
        </div>
        <div id="h-banner-b">
            <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
        <a class="main-bnr-link" href="#" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/714.png" /></a>
        </div>
        <div id="h-banner-c">
        <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
                          <a class="main-bnr-link" href="/" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/812.png" /></a>
        </div>
      </div>
  </div> 
</div>
<div class="main-bottun-td">
<div class="main-bottun-left">

</div>
<div class="main-bottun-right">
  <div class="main-bottun-cnt">
      <div class="main-bt-1">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/">الرئيسية</a>
      </div>
      <div class="main-bt-2">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/faq">التعليمات</a>
      </div>
     
      <div class="main-bt-3">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/register">التسجيل</a>
      </div>
      <div class="main-bt-4">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/profile?mode=sendpassword">استرجاع</a>
      </div>
     
      <div class="main-bt-5">
      <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/contact">إتصل بنا</a>
      </div>
  </div>
</div>


نورالدين خلف
تقني ذهبي

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 157
التقييم : 11
تاريخ الميلاد : 29/10/1986
تاريخ التسجيل : 28/02/2016
العمر : 30
المزاج : الحمدلله رب العالمين

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkuaml.blogspot.com.eg/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طلب تعديل عرض اطار المنتدى

مُساهمة  في 11/03/16, 07:53 pm

القالب ناقص اخي العزيز ضع كامل القالب بورقة txt
وحمله باي مركز رفع وضعه هناJAR7
ادارة المنتدى


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2487
التقييم : 318
تاريخ التسجيل : 05/01/2016
اوسمتي : :10:10:10

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://www.t3qnyiat.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام لمنتديات تقنيات فعملية التسجيل سهله !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى