منتديات تقنيات
يسعدنا تسجيلكم بالمنتدى اهلا بكم
لقد نسيت كلمة السر
منتديات تقنيات
1 / 4
تقنيات حصرية
2 / 4
اطلب استايلك مجانا
3 / 4
استايلات تومبلايت جديدة
4 / 4
دروس اشهار الموقع

استايل الشتاء للنسخة الثانيةاستعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

استايل الشتاء للنسخة الثانية

مُساهمة  في 19/10/16, 09:28 pm

تم تحويل استايل الشتاء الرائع من منتديات ال في بي ليتناسب مع النسخه  الثانيه من منتديات احلى منتدى


صورة #الستايل


للمعاينه او التركيب
ولإضافه جماليه للستايل
اليكم كود الثلوج المتساقطه

الكود:
/** @license
 * DHTML Snowstorm! JavaScript-based snow for web pages
 * Making it snow on the internets since 2003. You're welcome.
 * -----------------------------------------------------------
 * Version 1.44.20131208 (Previous rev: 1.44.20131125)
 * Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved.
 * Code provided under the BSD License
 * http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt
 */

/*jslint nomen: true, plusplus: true, sloppy: true, vars: true, white: true */
/*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */

var snowStorm = (function(window, document) {

  // --- common properties ---

  this.autoStart = true;          // Whether the snow should start automatically or not.

  this.excludeMobile = true;      // Snow is likely to be bad news for
mobile phones' CPUs (and batteries.) Enable at your own risk.
  this.flakesMax = 128;           // Limit total amount of snow made (falling + sticking)
  this.flakesMaxActive = 64;      // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use)

  this.animationInterval = 50;    // Theoretical "miliseconds per frame"
 measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more
conservative, but slower
  this.useGPU = true;             // Enable transform-based hardware acceleration, reduce CPU load.
  this.className = null;          // CSS class name for further customization on snow elements
  this.excludeMobile = true;      // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) By default, be nice.
  this.flakeBottom = null;        // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect
  this.followMouse = false;        // Snow movement can respond to the user's mouse
  this.snowColor = '#fff';        // Don't eat (or use?) yellow snow.
  this.snowCharacter = '•';  // • = bullet, · is square on some systems etc.
  this.snowStick = true;          // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect.

  this.targetElement = null;      // element which snow will be appended
 to (null = document.body) - can be an element ID eg. 'myDiv', or a DOM
node reference
  this.useMeltEffect = true;      // When recycling
fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if
browser supports it
  this.useTwinkleEffect = false;  // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling

  this.usePositionFixed = false;  // true = snow does not shift
vertically when scrolling. May increase CPU load, disabled by default -
if enabled, used only where supported
  this.usePixelPosition =
false;  // Whether to use pixel values for snow top/left vs.
percentages. Auto-enabled if body is position:relative or targetElement
is specified.

  // --- less-used bits ---

  this.freezeOnBlur = true;       // Only snow when the window is in focus (foreground.) Saves CPU.

  this.flakeLeftOffset = 0;       // Left margin/gutter space on edge of
 container (eg. browser window.) Bump up these values if seeing
horizontal scrollbars.
  this.flakeRightOffset = 0;      // Right margin/gutter space on edge of container
  this.flakeWidth = 8;            // Max pixel width reserved for snow element
  this.flakeHeight = 8;           // Max pixel height reserved for snow element
  this.vMaxX = 5;                 // Maximum X velocity range for snow
  this.vMaxY = 4;                 // Maximum Y velocity range for snow
  this.zIndex = 0;                // CSS stacking order applied to each snowflake

  // --- "No user-serviceable parts inside" past this point, yadda yadda ---

  var storm = this,
  features,
  // UA sniffing and backCompat rendering mode checks for fixed position, etc.
  isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i),
  isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i),
  isMobile = navigator.userAgent.match(/mobile|opera m(ob|in)/i),
  isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode === 'BackCompat'),
  noFixed = (isBackCompatIE || isIE6),
  screenX = null, screenX2 = null, screenY = null, scrollY = null, docHeight = null, vRndX = null, vRndY = null,
  windOffset = 1,
  windMultiplier = 2,
  flakeTypes = 6,
  fixedForEverything = false,
  targetElementIsRelative = false,
  opacitySupported = (function(){
    try {
      document.createElement('div').style.opacity = '0.5';
    } catch(e) {
      return false;
    }
    return true;
  }()),
  didInit = false,
  docFrag = document.createDocumentFragment();

  features = (function() {

    var getAnimationFrame;

    /**
     * hat tip: paul irish
     * http://paulirish.com/2011/requestanimationframe-for-smart-animating/
     * https://gist.github.com/838785
     */

    function timeoutShim(callback) {
      window.setTimeout(callback, 1000/(storm.animationInterval || 20));
    }

    var _animationFrame = (window.requestAnimationFrame ||
        window.webkitRequestAnimationFrame ||
        window.mozRequestAnimationFrame ||
        window.oRequestAnimationFrame ||
        window.msRequestAnimationFrame ||
        timeoutShim);

    // apply to window, avoid "illegal invocation" errors in Chrome
    getAnimationFrame = _animationFrame ? function() {
      return _animationFrame.apply(window, arguments);
    } : null;

    var testDiv;

    testDiv = document.createElement('div');

    function has(prop) {

      // test for feature support
      var result = testDiv.style[prop];
      return (result !== undefined ? prop : null);

    }

    // note local scope.
    var localFeatures = {

      transform: {
        ie:  has('-ms-transform'),
        moz: has('MozTransform'),
        opera: has('OTransform'),
        webkit: has('webkitTransform'),
        w3: has('transform'),
        prop: null // the normalized property value
      },

      getAnimationFrame: getAnimationFrame

    };

    localFeatures.transform.prop = (
      localFeatures.transform.w3 ||
      localFeatures.transform.moz ||
      localFeatures.transform.webkit ||
      localFeatures.transform.ie ||
      localFeatures.transform.opera
    );

    testDiv = null;

    return localFeatures;

  }());

  this.timer = null;
  this.flakes = [];
  this.disabled = false;
  this.active = false;
  this.meltFrameCount = 20;
  this.meltFrames = [];

  this.setXY = function(o, x, y) {

    if (!o) {
      return false;
    }

    if (storm.usePixelPosition || targetElementIsRelative) {

      o.style.left = (x - storm.flakeWidth) + 'px';
      o.style.top = (y - storm.flakeHeight) + 'px';

    } else if (noFixed) {

      o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%';
      // avoid creating vertical scrollbars
      o.style.top = (Math.min(y, docHeight-storm.flakeHeight)) + 'px';

    } else {

      if (!storm.flakeBottom) {

        // if not using a fixed bottom coordinate...
        o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%';
        o.style.bottom = (100-(y/screenY*100)) + '%';

      } else {

        // absolute top.
        o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%';
        o.style.top = (Math.min(y, docHeight-storm.flakeHeight)) + 'px';

      }

    }

  };

  this.events = (function() {

    var old = (!window.addEventListener && window.attachEvent), slice = Array.prototype.slice,
    evt = {
      add: (old?'attachEvent':'addEventListener'),
      remove: (old?'detachEvent':'removeEventListener')
    };

    function getArgs(oArgs) {
      var args = slice.call(oArgs), len = args.length;
      if (old) {
        args[1] = 'on' + args[1]; // prefix
        if (len > 3) {
          args.pop(); // no capture
        }
      } else if (len === 3) {
        args.push(false);
      }
      return args;
    }

    function apply(args, sType) {
      var element = args.shift(),
          method = [evt[sType]];
      if (old) {
        element[method](args[0], args[1]);
      } else {
        element[method].apply(element, args);
      }
    }

    function addEvent() {
      apply(getArgs(arguments), 'add');
    }

    function removeEvent() {
      apply(getArgs(arguments), 'remove');
    }

    return {
      add: addEvent,
      remove: removeEvent
    };

  }());

  function rnd(n,min) {
    if (isNaN(min)) {
      min = 0;
    }
    return (Math.random()*n)+min;
  }

  function plusMinus(n) {
    return (parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);
  }

  this.randomizeWind = function() {
    var i;
    vRndX = plusMinus(rnd(storm.vMaxX,0.2));
    vRndY = rnd(storm.vMaxY,0.2);
    if (this.flakes) {
      for (i=0; i<this.flakes.length; i++) {
        if (this.flakes[i].active) {
          this.flakes[i].setVelocities();
        }
      }
    }
  };

  this.scrollHandler = function() {
    var i;
    // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given

    scrollY = (storm.flakeBottom ? 0 : parseInt(window.scrollY ||
document.documentElement.scrollTop || (noFixed ? document.body.scrollTop
 : 0), 10));
    if (isNaN(scrollY)) {
      scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
    }
    if (!fixedForEverything && !storm.flakeBottom && storm.flakes) {
      for (i=0; i<storm.flakes.length; i++) {
        if (storm.flakes[i].active === 0) {
          storm.flakes[i].stick();
        }
      }
    }
  };

  this.resizeHandler = function() {
    if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
      screenX = window.innerWidth - 16 - storm.flakeRightOffset;
      screenY = (storm.flakeBottom || window.innerHeight);
    } else {

      screenX = (document.documentElement.clientWidth ||
document.body.clientWidth || document.body.scrollWidth) - (!isIE ? 8 :
0) - storm.flakeRightOffset;
      screenY = storm.flakeBottom ||
document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight ||
document.body.scrollHeight;
    }
    docHeight = document.body.offsetHeight;
    screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
  };

  this.resizeHandlerAlt = function() {
    screenX = storm.targetElement.offsetWidth - storm.flakeRightOffset;
    screenY = storm.flakeBottom || storm.targetElement.offsetHeight;
    screenX2 = parseInt(screenX/2,10);
    docHeight = document.body.offsetHeight;
  };

  this.freeze = function() {
    // pause animation
    if (!storm.disabled) {
      storm.disabled = 1;
    } else {
      return false;
    }
    storm.timer = null;
  };

  this.resume = function() {
    if (storm.disabled) {
       storm.disabled = 0;
    } else {
      return false;
    }
    storm.timerInit();
  };

  this.toggleSnow = function() {
    if (!storm.flakes.length) {
      // first run
      storm.start();
    } else {
      storm.active = !storm.active;
      if (storm.active) {
        storm.show();
        storm.resume();
      } else {
        storm.stop();
        storm.freeze();
      }
    }
  };

  this.stop = function() {
    var i;
    this.freeze();
    for (i=0; i<this.flakes.length; i++) {
      this.flakes[i].o.style.display = 'none';
    }
    storm.events.remove(window,'scroll',storm.scrollHandler);
    storm.events.remove(window,'resize',storm.resizeHandler);
    if (storm.freezeOnBlur) {
      if (isIE) {
        storm.events.remove(document,'focusout',storm.freeze);
        storm.events.remove(document,'focusin',storm.resume);
      } else {
        storm.events.remove(window,'blur',storm.freeze);
        storm.events.remove(window,'focus',storm.resume);
      }
    }
  };

  this.show = function() {
    var i;
    for (i=0; i<this.flakes.length; i++) {
      this.flakes[i].o.style.display = 'block';
    }
  };

  this.SnowFlake = function(type,x,y) {
    var s = this;
    this.type = type;
    this.x = x||parseInt(rnd(screenX-20),10);
    this.y = (!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);
    this.vX = null;
    this.vY = null;
    this.vAmpTypes = [1,1.2,1.4,1.6,1.8]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
    this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type] || 1;
    this.melting = false;
    this.meltFrameCount = storm.meltFrameCount;
    this.meltFrames = storm.meltFrames;
    this.meltFrame = 0;
    this.twinkleFrame = 0;
    this.active = 1;
    this.fontSize = (10+(this.type/5)*10);
    this.o = document.createElement('div');
    this.o.innerHTML = storm.snowCharacter;
    if (storm.className) {
      this.o.setAttribute('class', storm.className);
    }
    this.o.style.color = storm.snowColor;
    this.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
    if (storm.useGPU && features.transform.prop) {
      // GPU-accelerated snow.
      this.o.style[features.transform.prop] = 'translate3d(0px, 0px, 0px)';
    }
    this.o.style.width = storm.flakeWidth+'px';
    this.o.style.height = storm.flakeHeight+'px';
    this.o.style.fontFamily = 'arial,verdana';
    this.o.style.cursor = 'default';
    this.o.style.overflow = 'hidden';
    this.o.style.fontWeight = 'normal';
    this.o.style.zIndex = storm.zIndex;
    docFrag.appendChild(this.o);

    this.refresh = function() {
      if (isNaN(s.x) || isNaN(s.y)) {
        // safety check
        return false;
      }
      storm.setXY(s.o, s.x, s.y);
    };

    this.stick = function() {
      if (noFixed || (storm.targetElement !== document.documentElement && storm.targetElement !== document.body)) {
        s.o.style.top = (screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';
      } else if (storm.flakeBottom) {
        s.o.style.top = storm.flakeBottom+'px';
      } else {
        s.o.style.display = 'none';
        s.o.style.bottom = '0%';
        s.o.style.position = 'fixed';
        s.o.style.display = 'block';
      }
    };

    this.vCheck = function() {
      if (s.vX>=0 && s.vX<0.2) {
        s.vX = 0.2;
      } else if (s.vX<0 && s.vX>-0.2) {
        s.vX = -0.2;
      }
      if (s.vY>=0 && s.vY<0.2) {
        s.vY = 0.2;
      }
    };

    this.move = function() {
      var vX = s.vX*windOffset, yDiff;
      s.x += vX;
      s.y += (s.vY*s.vAmp);
      if (s.x >= screenX || screenX-s.x < storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check
        s.x = 0;
      } else if (vX < 0 && s.x-storm.flakeLeftOffset < -storm.flakeWidth) {
        s.x = screenX-storm.flakeWidth-1; // flakeWidth;
      }
      s.refresh();
      yDiff = screenY+scrollY-s.y+storm.flakeHeight;
      if (yDiff<storm.flakeHeight) {
        s.active = 0;
        if (storm.snowStick) {
          s.stick();
        } else {
          s.recycle();
        }
      } else {

        if (storm.useMeltEffect && s.active && s.type
< 3 && !s.melting && Math.random()>0.998) {
          // ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame
          s.melting = true;
          s.melt();
          // only incrementally melt one frame
          // s.melting = false;
        }
        if (storm.useTwinkleEffect) {
          if (s.twinkleFrame < 0) {
            if (Math.random() > 0.97) {
              s.twinkleFrame = parseInt(Math.random() * 8, 10);
            }
          } else {
            s.twinkleFrame--;
            if (!opacitySupported) {
              s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame % 2 === 0 ? 'hidden' : 'visible');
            } else {
              s.o.style.opacity = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame % 2 === 0 ? 0 : 1);
            }
          }
        }
      }
    };

    this.animate = function() {
      // main animation loop
      // move, check status, die etc.
      s.move();
    };

    this.setVelocities = function() {
      s.vX = vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);
      s.vY = vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);
    };

    this.setOpacity = function(o,opacity) {
      if (!opacitySupported) {
        return false;
      }
      o.style.opacity = opacity;
    };

    this.melt = function() {
      if (!storm.useMeltEffect || !s.melting) {
        s.recycle();
      } else {
        if (s.meltFrame < s.meltFrameCount) {
          s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);
          s.o.style.fontSize = s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
          s.o.style.lineHeight = storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';
          s.meltFrame++;
        } else {
          s.recycle();
        }
      }
    };

    this.recycle = function() {
      s.o.style.display = 'none';
      s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute');
      s.o.style.bottom = 'auto';
      s.setVelocities();
      s.vCheck();
      s.meltFrame = 0;
      s.melting = false;
      s.setOpacity(s.o,1);
      s.o.style.padding = '0px';
      s.o.style.margin = '0px';
      s.o.style.fontSize = s.fontSize+'px';
      s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px';
      s.o.style.textAlign = 'center';
      s.o.style.verticalAlign = 'baseline';
      s.x = parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);
      s.y = parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;
      s.refresh();
      s.o.style.display = 'block';
      s.active = 1;
    };

    this.recycle(); // set up x/y coords etc.
    this.refresh();

  };

  this.snow = function() {
    var active = 0, flake = null, i, j;
    for (i=0, j=storm.flakes.length; i<j; i++) {
      if (storm.flakes[i].active === 1) {
        storm.flakes[i].move();
        active++;
      }
      if (storm.flakes[i].melting) {
        storm.flakes[i].melt();
      }
    }
    if (active<storm.flakesMaxActive) {
      flake = storm.flakes[parseInt(rnd(storm.flakes.length),10)];
      if (flake.active === 0) {
        flake.melting = true;
      }
    }
    if (storm.timer) {
      features.getAnimationFrame(storm.snow);
    }
  };

  this.mouseMove = function(e) {
    if (!storm.followMouse) {
      return true;
    }
    var x = parseInt(e.clientX,10);
    if (x<screenX2) {
      windOffset = -windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);
    } else {
      x -= screenX2;
      windOffset = (x/screenX2)*windMultiplier;
    }
  };

  this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
    var i;
    for (i=0; i<limit; i++) {
      storm.flakes[storm.flakes.length] = new storm.SnowFlake(parseInt(rnd(flakeTypes),10));
      if (allowInactive || i>storm.flakesMaxActive) {
        storm.flakes[storm.flakes.length-1].active = -1;
      }
    }
    storm.targetElement.appendChild(docFrag);
  };

  this.timerInit = function() {
    storm.timer = true;
    storm.snow();
  };

  this.init = function() {
    var i;
    for (i=0; i<storm.meltFrameCount; i++) {
      storm.meltFrames.push(1-(i/storm.meltFrameCount));
    }
    storm.randomizeWind();
    storm.createSnow(storm.flakesMax); // create initial batch
    storm.events.add(window,'resize',storm.resizeHandler);
    storm.events.add(window,'scroll',storm.scrollHandler);
    if (storm.freezeOnBlur) {
      if (isIE) {
        storm.events.add(document,'focusout',storm.freeze);
        storm.events.add(document,'focusin',storm.resume);
      } else {
        storm.events.add(window,'blur',storm.freeze);
        storm.events.add(window,'focus',storm.resume);
      }
    }
    storm.resizeHandler();
    storm.scrollHandler();
    if (storm.followMouse) {
      storm.events.add(isIE?document:window,'mousemove',storm.mouseMove);
    }
    storm.animationInterval = Math.max(20,storm.animationInterval);
    storm.timerInit();
  };

  this.start = function(bFromOnLoad) {
    if (!didInit) {
      didInit = true;
    } else if (bFromOnLoad) {
      // already loaded and running
      return true;
    }
    if (typeof storm.targetElement === 'string') {
      var targetID = storm.targetElement;
      storm.targetElement = document.getElementById(targetID);
      if (!storm.targetElement) {
        throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');
      }
    }
    if (!storm.targetElement) {
      storm.targetElement = (document.body || document.documentElement);
    }
    if (storm.targetElement !== document.documentElement && storm.targetElement !== document.body) {
      // re-map handler to get element instead of screen dimensions
      storm.resizeHandler = storm.resizeHandlerAlt;
      //and force-enable pixel positioning
      storm.usePixelPosition = true;
    }
    storm.resizeHandler(); // get bounding box elements

    storm.usePositionFixed = (storm.usePositionFixed && !noFixed
 && !storm.flakeBottom); // whether or not position:fixed is to
be used
    if (window.getComputedStyle) {
      // attempt to determine if body or user-specified snow parent element is relatlively-positioned.
      try {

        targetElementIsRelative =
(window.getComputedStyle(storm.targetElement,
null).getPropertyValue('position') === 'relative');
      } catch(e) {
        // oh well
        targetElementIsRelative = false;
      }
    }
    fixedForEverything = storm.usePositionFixed;
    if (screenX && screenY && !storm.disabled) {
      storm.init();
      storm.active = true;
    }
  };

  function doDelayedStart() {
    window.setTimeout(function() {
      storm.start(true);
    }, 20);
    // event cleanup
    storm.events.remove(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);
  }

  function doStart() {
    if (!storm.excludeMobile || !isMobile) {
      doDelayedStart();
    }
    // event cleanup
    storm.events.remove(window, 'load', doStart);
  }

  // hooks for starting the snow
  if (storm.autoStart) {
    storm.events.add(window, 'load', doStart, false);
  }

  return this;

}(window, document));
avatar
نسيتك بهدوئي
عضو جديد


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5
التقييم : 15
تاريخ الميلاد : 25/05/1989
تاريخ التسجيل : 11/10/2016
العمر : 27
الموقع : Syria
العمل/الترفيه : فلاح
المزاج : ok

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://marry.the-up.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: استايل الشتاء للنسخة الثانية

مُساهمة  في 21/10/16, 01:42 pm

ماشاء الله تبارك الله
ابداع وتالقك منك
واصل احلى تقييم


m13
avatar
JAR7
ادارة المنتدى


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2705
التقييم : 346
تاريخ التسجيل : 05/01/2016
اوسمتي : :10:10:10

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https://www.t3qnyiat.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: استايل الشتاء للنسخة الثانية

مُساهمة  في 11/11/16, 10:53 pm

ماشاالله جميل جدااااااااا

ابدعت واعتبرنا متابع لحديدك

+


 :y:                   :y:                   :y: w w w . t 3 q n y i a t . com


 www.t3qnyiat.com                  www.t3qnyiat.com                 www.t3qnyiat.com
avatar
الجنوب العربي
عضو نشيط


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 75
التقييم : 20
تاريخ التسجيل : 20/03/2016
الموقع : www.s-arabia.com
العمل/الترفيه : لا اله الا الله محمد رسول الله
المزاج : استغفر الله واتوب اليك

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: استايل الشتاء للنسخة الثانية

مُساهمة  في 04/03/17, 06:37 pm

بارك الله فيك
على هذا المجهود الرائع
والمتميز
في انتظار ابداعك القادم
avatar
Ahmmad
عضو نشيط


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 63
التقييم : 10
تاريخ التسجيل : 04/03/2017

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام لمنتديات تقنيات فعملية التسجيل سهله !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى